Obs!

Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet ingår i regeringsprogrammet från 1.8.2024. Ändringar i stödet kräver lagändring så tillsvidare beviljar och betalar vi stödet som normalt. Läs mer på Aktuellt om vuxenutbildningsstöd.

Gå till innehållet.

E-tjänster

Välj antingen vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier eller för vuxenstuderandes förmåner nedan. Du förflyttar dig till e-tjänsten via en säker anslutning. Via våra e-tjänster sköter du säkrast och snabbast dina ärenden hos oss.

I vår e-tjänst för arbetslöshetsförsäkringspremier kan du
 • kommunicera säkert med fonden
 • läsa grunder till premier och beslut om dessa
 • granska till inkomstregistret anmälda löneuppgifter berörda av arbetslöshetsförsäkringspremier
 • granska beräknad arbetslöshetsförsäkringspremie
 • uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter
 • ange eller uppdatera dina bankkontouppgifter
 • se lönesummor rapporterade åren 2013–2018
 • justera anmälningar om lönesummor för åren 2013–2018
 • ansöka om utbildningsbidrag
 • göra en begäran om kontroll av personuppgifter eller en begäran om rättelse av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För att göra en begäran om information krävs en kundrelation i Sysselsättningsfondens ärendehanteringstjänster.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Rapportera betalda löner till inkomstregistret.
Sysselsättningsfonden får information för arbetslöshetsförsäkringspremier från inkomstregistret. I regel bör anmälan om lönesumma göras till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalning. Aktuell information om inkomstregistret och anvisningar för att anmäla löner hittar du på inkomstregistrets webbplats.

I vår e-tjänst för vuxenstuderandes förmåner kan du
 • ansöka om vuxenutbildningsstöd för löntagare
 • ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare
 • ansöka om yrkesexamensstipendium
 • kommunicera säkert med fonden
 • bifoga bilagor till din ansökan
 • se din ansökans status
 • granska ditt beslut
 • ansöka om ändring
 • uppdatera din epostadress
 • bifoga ändringsskattekort för förmåner till din Profil-sida
 • göra en begäran om verifiering eller rättelse av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För att göra en begäran om information krävs en kundrelation i Sysselsättningsfondens ärendehanteringstjänster.
 • återkalla ditt samtycke till marknadskommunikation för Vuxenutbildningsförmåner.
 • återkalla ditt samtycke till automatiskt beslutsfattande.
 • återkalla ditt samtycke till elektronisk delgivning.

Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Observera att e-tjänsten fungerar bäst med den senaste versionen av webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium) och Apple Safari. Kontrollera inställningarna i den webbläsare du använder, att du använder den senaste versionen. Tyvärr fungerar inte e-tjänsten med webbläsaren Internet Explorer.

Sidan uppdaterad: 9-8-2019