Gå till innehållet.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna

Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera bl.a. det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt FPA:s stöd. Arbetstagaren och arbetsgivaren är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och båda betalar sin andel. Arbetsgivaren ser till att betalningen görs.

Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie om mer än 1500 euro utbetalas i lön under kalenderåret. Betalningsskyldigheten gäller löntagare som fyllt 18 år och som är under 65 år.

Betalningsskyldigheten grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret, varifrån Sysselsättningsfonden får uppgifterna i realtid.

Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivarens betalningsskyldighet påverkas av t.ex. lönesumman, ägarförhållanden, bolagsform och internationella situationer.

Bli förtrogen med betalningsskyldighet
Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie

Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie

Arbetsgivaren betalar både sin egen och arbetstagarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien enligt årliga premieprocenter.

anvisningar för betalning
Betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie

Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Arbetslöshetsförsäkringspremien betalas också från den lön som betalas av ställföreträdande betalare. Till exempel i en situation där lönekostnaderna för en personlig assistent ersätts enligt handikapplagen. Betalningen åläggs arbetsgivaren, även om den ställföreträdande betalaren betalar den på arbetsgivarens vägnar.

Tilläggsinformation till ställföreträdande betalare
Assistansberättigades skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie och ställföreträdande betalare

Utbildningsersättning

Till exempel kommuner, församlingar, universitet, föreningar och stiftelser är berättigade till utbildningsersättning.

Anvisningar för ansökan om utbildningsersättning
Utbildningsersättning

Självriskpremie

En arbetsgivare kan vara skyldig att betala självriskpremie om arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat en äldre arbetstagare och denne blivit långvarigt arbetslös eller permitterad.

Bli förtrogen med självrisk
Självriskpremie

Omställningsskyddspremie

Arbetsgivaren kan vara skyldig att betala en omställningsskyddspremie om arbetsgivaren av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker har sagt upp en arbetstagare som fyllt 55 år , och arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år.

Bli bekant med omställningsskyddspremie
Omställningsskyddspremie

Tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen

En arbetsgivare som upphävt en arbetstagares anställningsförhållande i strid med bestämmelserna i arbetsavtalslagen är skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren. Sysselsättningsfonden är en expert inom sammanjämkning och får ett visst avdrag av den betalda ersättningen.

Läs mer sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen
Tvistemål som rör upphävande av anställningsförhållande och sammanjämkning enligt arbetsavtalslagen
Sidan uppdaterad: 26-6-2023