Gå till innehållet.
Nyhet

Aktuell om fakturering

NYHET 2.5.2023 0.00

Fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier för första kvartalet 2023 har skett. Fakturorna gäller löner som är anmälts till inkomstregistret för perioden 1.3. - 31.3.2023. Du hittar en kopia av fakturorna och besluten i vår e-tjänst, under Betalningar och Beslut. Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Samling av arbetslöshetsförsäkringspremierna är viktigt för att de används för att finansiera bl.a. utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt lönegaranti.

Mera information hittar du på vår websida.