Gå till innehållet.
Nyhet

Definition av delägare ändras 1.7.2019

NYHET 12.3.2019 8.00

Som delägare definieras för närvarande företagarens icke ägande familjemedlemmar som arbetar i företaget (lag om utkomstskydd för arbetslösa 1920/2002). Enligt den nya lagen som träder i kraft 1.7.2019 betraktas icke ägande familjemedlem som arbetar i företaget som löntagare.

I praktiken omfattar ändringen företagarens icke ägande familjemedlemmar som arbetar i företaget. Familjemedlem som inte är ägare, inte har rösträtt eller bestämmanderätt är i fortsättningen löntagare. Som familjemedlem betraktas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa make och sambo samt släktingar i upp- eller nedstigande led till person som arbetar i företaget och som bor i samma hushåll (exempelvis barn, föräldrar och mor/farföräldrar).

Reformen innebär att för icke ägande familjemedlem som arbetar i företaget betalar man från och med 1.7.2019 arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare istället för arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare. År 2019 är arbetslöshetsförsäkringspremien för löntagare 1,5 procent av lönen.

Vi berättar mer om ändringen på vår webbplats under våren. Ytterligare information om delägarskap och den kommande reformen får du vid behov på arbetslöshetsförsäkringspremiernas servicenummer 075 757 0500 (servicetid kl. 9‒16.15 vardagar) eller per e-post vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

Läs mer om lagändringen:

Regeringens proposition 236/2018
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande