Gå till innehållet.
Nyhet

Fakturor för fjärde kvartalet skickat i väg

NYHET 25.1.2024 13.00

Fakturering av arbetslöshetsförsäkringspremier för det sista kvartalet 2023 har nu tagit slut. Fakturorna gäller löner som är anmälts till inkomstregistret för perioden 1.10. - 31.12.2023

Du hittar en kopia av fakturorna, besluten och data överfört från inkomstregistret i vår e-tjänst https://www.sysselsattningsfonden.fi/e-tjanster/, under Premier och beslut. Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi.

Du kan ge en annan person eller instans fullmakt att sköta arbetslöshetsförsäkringspremier. Auktorisationer ges via suomi.fi-webbplatsen. På suomi.fi måste du välja ”underhållning av uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremie”, som finns i avsnittet om arbete och arbetslöshet.

Om du märker att det blivit ett fel i en löneanmälan till inkomstregistret du gjort, gör korrigeringen direkt till inkomstregistret omedelbart. Korrigeringar beaktas främst i samband med nästa fakturering.