Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.
Nyhet

Nordiskt Arbetlöshetsförsäkringsmöte i Helsingfors i september

NYHET 7.9.2022 10.05

Nordiska arbetslöshetsförsäkringsexperter samlas i Börshuset i Helsingfors den 15 och 16 september på det traditionella seminariet Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte. Seminariet arrangeras av Sysselsättningsfonden och Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Coronapandemin prövade de nordiska arbetslöshetsförsäkringssystemen och i många länder var man tvungen att överväga och genomföra exceptionella arrangemang för att säkerställa att systemen fungerar. Utgående från detta beslöt man att temat för seminariet är Arbetslöshetsförsäkringssystemens funktion och dess hållbarhet under kriser, som de nordiska arbetslöshetsförsäkringsexperterna samlas för att diskutera om och dela med sig av sina erfarenheter.

Programmet under det två dagar långa seminariet består bland annat av följande inledningsanföranden:

Torsdag (kl. 9.30–16.00)

 • Seminariet öppnas
  • Hanna Sarkkinen, social- och hälsovårdsminister
 • How to predict the demand of labour in the short and long term
  • Elina Pylkkänen, arbets- och näringsministeriet
 • Let’s work: Recruitment grants and tackling long-term unemployment
  • Birna Guðmundsdóttir, Vinnumálastofnun (VMST), Island
 • Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och samverkande system för att mildra effekterna av pandemin
  • Jenny Oretun Wilnier och Kristian Löfgren, Arbetsförmedlingen, Sverige

Fredag (kl. 9.30–14.00)

 • Hvordan NAV sikret finansiering av koronatiltakene under pandemien og hva vi har lært oss
  • Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Norge
 • Sustainable financing of unemployment benefits
  • Janne Metsämäki, Sysselsättningsfonden
 • Paneldiskussion: The effects of the Covid pandemic and overcomning the crisis
  • SE: Lars Lööw, Arbetsförmedlingen
  • NO: Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
  • FI: Essi Rentola, social- och hälsovårdsministeriet
  • DK: Asbjørn Sonne Nørgaard, Cevea
  • IS: Vilmar Pétursson, Vinnumálastofnun

Paneldiskussionen hålls på engelska.

Hela programmet finns på seminariets webbplats. Föredragen hålls på skandinaviska och engelska. Presentationerna på skandinaviska simultantolkas på engelska. Seminariet leds av Annika Damström.

Talarnas presentationsmaterial publiceras på webbplatsen efter seminariet.

Information om Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmötes bakgrund

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte fick sin början på initiativ av arbetslöshetsförsäkringsaktörer i Norden. Seminariet ordnades för första gången i Köpenhamn 1949 och har sedan dess ordnats vartannat år. Syftet med seminariet är att samlas kring aktuella arbetslöshetsförsäkringsfrågor och sprida information. Seminariet riktar sig till dem som verkställer utkomstskyddet för arbetslösa, dvs. arbetslöshetskassorna, arbetskraftsmyndigheterna och vederbörande ministerier. Seminariet ordnas mellan de nordiska länderna i följande ordning: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

Mer information om seminariet får du av Thomas Kiil vid Sysselsättningsfonden per e-post thomas.kiil(at)tyollisyysrahasto.fi.