Gå till innehållet.
Nyhet

Sysselsättningsfonden inleder omställningsförhandlingar

NYHET 29.2.2024 11.27

Avskaffandet av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet innebär betydande funktionella förändringar för Sysselsättningsfonden som tvingar till anpassning av verksamheten.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering ska vuxenutbildningsstödet slopas i augusti 2024. Senare meddelades det också att yrkesexamensstipendiet skulle slopas. Ett eventuellt upphävande förutsätter en lagändring som riksdagen ska godkänna. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium och alterneringsledighet (RP 8/2024) har getts den 15 februari 2024.

Enligt regeringens proposition ska lagen om avskaffandet av vuxenutbildningsstödet och yrkesexamensstipendiet träda i kraft den 1 juni 2024. Därefter kan vuxenutbildningsstöd endast beviljas för studier som inleds före den 1 augusti 2024. Övergångsperioden är till slutet av 2025, under vilket det är möjligt att ansöka om mer stödrättighet samt utbetalning av stöd, om både studierna och stödperioden inleds senast den 31 juli 2024. De sista ansökningar ska lämnas in senast den 31 mars 2026. Yrkesexamensstipendier kan beviljas på basis av en examen som avlagts före den 31 juli 2024. Stipendiet ska ansökas inom ett år efter att examen avlagts.

Om lagändringarna enligt regeringens proposition genomförs som sådana bedöms de ha betydande konsekvenser för Sysselsättningsfondens uppdrag och funktioner samt för mängden arbete som erbjuds.

Sysselsättningsfonden inleder omställningsförhandlingar som gäller personalen vid Sysselsättningsfonden med undantag av personalen vid serviceområdet för teknologi och utveckling. Sysselsättningsfonden har 182 anställda, varav 156 omfattas av förhandlingarna.

Ämnet för omställningsförhandlingarna är en omstruktureringsplan i anslutning till ett eventuellt avskaffande av vuxenutbildningsförmånerna och en plan för organiseringen av Sysselsättningsfonden samt personalarrangemang i verksamheten och arbetsuppgifterna som kan följas upp av orsaker som beror på produktionsmässiga orsaker och omorganisering av arbetsgivarens verksamhet. Sysselsättningsfondens övriga lagstadgade uppgifter fortsätter oförändrade.  

Enligt en preliminär bedömning kan de planerade åtgärderna, om de genomförs, leda till att den nuvarande befattningsbeskrivningen för högst 80 personer upphör eller eventuellt sägs upp. Eventuella ändringar gäller främst kundrelationer och serviceområdena HR och kommunikation. Inom dessa och andra serviceområden som omfattas av förhandlingarna kan det också ske väsentliga eller mindre ändringar i befattningsbeskrivningen eller när heltidsanställningar blir deltidsanställningar. Den planerade omorganiseringen kan också leda till ändringar i befattningsbeteckningarna, teamstrukturerna och rapporteringskedjorna. 

– Omställningsförhandlingarna kommer att ha en betydande inverkan på Sysselsättningsfonden. Målet med förhandlingarna är att åstadkomma ändringar och omstruktureringar som gör det möjligt för Sysselsättningsfondens organisation att svara på den kommande arbetshelheten och Sysselsättningsfondens strategi. Situationen för både arbetsgivaren och arbetstagarna försvåras av att arbetet med lagstiftningen pågår och att effekterna träder i kraft på lång sikt under 2024–2026, säger verkställande direktör Janne Metsämäki. 

Vi strävar alltid efter att vara den bästa möjliga arbetsgivaren för vår personal. Vi kommer att stödja hela vår personal så bra som möjligt under förändringssituationen. Som arbetsgivare vill vi agera ansvarsfullt så att personer som hotas av uppsägning kan övergå till nya arbetsmöjligheter om vi måste säga upp dem. För oss i Sysselsättningsfonden är kunden mycket viktig, så vårt mål är att säkerställa en god kundupplevelse och smidiga tjänster även i och efter förändringssituationen, konstaterar direktör Katja Knaapila.