Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Anvisningar för inlämning av arbetstagarens uppgifter

Att skicka uppgifter via vår e-tjänst är det snabbaste och säkraste sättet att skicka information som innehåller personuppgifter. Observera att arbetsgivarblanketten i vår e-tjänst fungerar bäst med den senaste versionen av webbläsarna Chrome, Firefox och Edge. Kontrollera inställningarna på den webbläsare du använder, att du använder den senaste versionen. Tyvärr fungerar inte arbetsgivarblanketten med webbläsaren Internet Exporer.

Om du inte har möjlighet att använda nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för Suomi.fi-identifiering kan du skicka oss de nödvändiga uppgifterna genom en skyddad e-postförbindelse.

 1. Gå till att skicka ett meddelande med hjälp av Sysselsättningsfondens skyddade e-postförbindelse: https://secure.tyollisyysrahasto.fi/

 2. Välj lisaselvitykset@tyollisyysrahasto.fi som meddelandets mottagare

 3. Namnge meddelandet ”Första ansökan - arbetsgivarens andel”

 4. Kopiera texten nedan till textfältet i e-postmeddelandet och fyll i den arbetstagares uppgifter, som ansöker om vuxenutbildningsstöd.

 5. Skicka meddelandet när du har fyllt i texten.

Texten som ska kopieras och fyllas i:

 • Arbetstagarens uppgifter
  • Personbeteckning
  • Arbetstagarens förnamn
  • Arbetstagarens efternamn
  • Företagets uppgifter
  • Företagets namn
  • FO-nummer

 • Uppgifter om anställning
  • Anställningens startdatum
  • Veckoarbetstiden innan studierna inleddes (timmar/vecka)
  • Eventuella tidigare anställningsförhållanden med samma arbetsgivare
  • Anställnings- eller tjänsteförhållandet är (t.ex. tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning fram till ____/____20___ )
  • Arbetstagarens pensionssystem (t.ex. ArPL, SjPL, OffPL, övrigt)

 • Studieledighet
  • Har arbetstagaren beviljats studieledighet eller deltidsarbete på grund av studier?
   • Ja, under ____/____20___ - ____/____20___
   • Ja, under ____/____20___ - ____/____20___
   • Arbetstagaren har inte beviljats studieledighet eller deltidsarbete på grund av studier

 • Löneuppgifter
  Sysselsättningsfonden använder löneuppgifter som erhålls från inkomstregistret. Löneuppgifterna beställs när ansökan behandlas.
  • Har arbetstagaren under de senaste 12 månaderna innan en eventuell studieledighet eller ett eventuellt deltidsarbete påbörjades haft arbetsperioder med partiell lön på grund av familjeledighet, sjukdom, studier, arbetslöshet, permittering, alterneringsledighet, deltidspension eller partiell arbetsoförmåga?
   • Ja
   • Nej

 • Arbetsgivarens kontaktperson
  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Anmälning av löneuppgifter om arbetstagaren har haft oavlönad frånvaro eller perioder med partiell lön under de senaste 12 månaderna

Vi beräknar stödet utifrån lönerna som betalats för de 12 månader som föregår ansökan eller stödperioden. Om arbetstagaren under de senaste 12 månaderna innan eventuell studieledighet eller deltidsarbete på grund av studieledighet påbörjades har haft perioder med partiell lön eller oavlönade perioder på grund av familjeledighet, sjukdom, studier, arbetslöshet, permittering, alterneringsledighet, deltidspension eller partiell arbetsoförmåga ska lönebestämningsperioden förlängas i enlighet med frånvaron så att 12 månader med normal lön uppfylls. Löneuppgifterna ska inte omfatta löneinkomster för perioder med partiell lön.

Om den sökande av ovannämnda skäl har oavlönad frånvaro eller perioder med partiell lön, ska du utöver arbetsgivarens andel också leverera ett löneintyg. I löneintyget ska de totala inkomsterna under löneperioden och andelen eventuell semesterpenning eller semesterersättning anges. I löneintyget måste man också ange orsakerna till och tidsperioderna för frånvaro eller perioder med partiell lön.

Exempel:
Ansökan om vuxenutbildningsstöd har anlänt i oktober, vilket innebär att löneperiodens sista dag är den 30 september 2020 och lönerna för 12 månader bör anmälas för perioden 1.10.2019 - 30.9.2020.

Den sökande har varit sjukskriven utan lön under perioden 1-31.3.2020 och har betalats lönen för februari den 15 mars 2020. Löneperioden (12 månader) förlängs därför med en månad på grund av den oavlönade sjukfrånvaron, varvid lönerna för en period på 13 månader ska anmälas så att också de löneinkomster som betalats ut under den oavlönade frånvaron framgår av löneintyget.

Sidan uppdaterad: 13-11-2020