Obs!

Regeringens förslag om avskaffande av vuxenutbildningsstödet har överlämnats till riksdagen och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet, där hittar du svar på frågor om studier som börjar hösten 2024.

Gå till innehållet.

Arbetshistoriaräknare av yrkesexamensstipendium

Med denna räknare kan du räkna ut din arbetshistoria baserat på dina årliga inkomster från förvärvsarbete från år 2007. Du kan vara berättigad till yrkesexamensstipendium om du har varit i arbetslivet i minst fem år.

Resultatet är en uppskattning som baserar sig på information given av användaren. Resultatet är inte bindande för Sysselsättningsfonden. Om du med hjälp av räknaren har fått tillsammans cirka fem år med tid i arbete rekommenderar vi att du för säkerhets skull skickar en ansökan till oss för att arbetshistorian kan räknas exakt.

Räknaren är endast gjord för att räkna tid i arbete som baserar sig på pensionsgrundande förvärvsinkomster som framkommer av ditt pensionsutdrag.

Läs mer om yrkesexamensstipendium.

Anvisningar för användning av räknaren

  • För att kunna använda räknaren behöver du ditt personliga pensionsutdrag. Du kan se ditt pensionsutdrag på Arbetspension.fi
  • Välj först året, mata sedan in lönen för året Om du under året endast haft ett anställningsförhållande, ser du lönesumman direkt på arbetspensionsutdraget. Om du har haft flera arbetsgivare, ska du räkna samman inkomsterna från olika arbetsgivare. och till sist tryck räkna.
  • Tryck Lägg till löneår för att få fram en ny sida och repetera föregående steg för varje år som du har inkomster enligt pensionsutdraget.
  • När du har fyllt i all information tryck på Se resultat.
  • Året då examina är avlagt räknas arbetshistorian fram till det datum då examen är avlagt. Skriv det datum i räknaren som framkommer av betyget för avlagd examen och ge en uppskattning av din lön fram till dess. Du kan kontrollera din lönesumma för året i den sista lönespecifikationen som du fått före examensdagen.
Sidan uppdaterad: 13-2-2019