Gå till innehållet.

Försäkringspremieräknare

Med räknaren kan du räkna ut en uppskattning av arbetslöshetsförsäkringspremien. Uppskattningen baserar sig på de lönesummor som du fyllt i. Som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie om du under kalenderåret betalar ut sammanlagt mer än 1 500 euro i lön till dina arbetstagare.

Bekanta dig med betalningsskyldighet och betalning.

De uppgifter som du fyllt i kvarstår inte i vårt system.

Räknaren laddas, vänta ett ögonblick

{{translation.title}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldMissing}}

{{translation.coOwnerReceivedSalaryLabel}}

{{translation.invalidCoOwnerSalarySumAdvanceField}}

{{translation.invalidEmployeeSalarySumFinalFieldEuros}}

{{translation.calculationResultHeading}}

{{translation.deposit}} {{translation.final}} {{translation.difference}}
{{translation.employeePayroll}} {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.employeeSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getEmployeeSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.partOwnerPayroll}} {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumAdvanceField.value, 0)}} € {{formatCurrency(vm.coOwnerSalarySumFinalField.value, 0)}} € {{formatCurrency(getCoOwnerSalarySumDifference(), 0)}} €
{{translation.employersPayment}} {{formatCurrency(vm.employerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employersPartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employerCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePayment}} {{formatCurrency(vm.employeePaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeePaymentDifference, 2)}} €
{{translation.employeePartOwnerPayment}} {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.employeeCoOwnerPaymentDifference, 2)}} €
{{translation.total}} {{formatCurrency(vm.totalPaymentAdvance, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentFinal, 2)}} € {{formatCurrency(vm.totalPaymentDifference, 2)}} €

Sidan uppdaterad: 13-2-2019