Gå till innehållet.

Självriskpremieräknare

Med självriskpremieräknaren kan du göra en uppskattning av självriskpremiebeloppet och självriskpremieprocenten. Räknaren beräknar både arbetstagarens tilläggsdagar och arbetslöshetsdagpenningen. Räknarens resultat är en uppskattning som baserar sig på de uppgifter du matat in. Resultatet är inte bindande för Sysselsättningsfonden. 

Självriskpremiebeloppet påverkas av starttidpunkten för personens rätt till arbetslöshetsdagpenning. Räknaren beräknar uppskattningen utifrån antagandet att personens rätt till arbetslöshetsdagpenning börjar efter den 5–7 vardagar långa självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa från den dag då anställningsförhållandet upphörde.  

Från och med den 1.1.2024 utgör den semesterersättning som betalats i samband med att anställningsförhållandet upphör ett hinder för beviljande av arbetslöshetsförmåner för den tid över vilken semesterersättningen periodiseras. Räknaren beaktar inte den tid för vilken arbetstagaren inte får arbetslöshetsdagpenning på grund av periodiseringen av semesterersättningen. Därför kan räknaren visa ett resultat som är större än den självriskpremie som realiseras. 

Läs mer om självriskpremien

De uppgifter som du matar in sparas inte i vårt system. 

Avvikande situationer

Räknaren för självriskpremien beaktar bland annat inte ekonomiska förmåner som betalats till personen i samband med att anställningsförhållandet upphör eller eventuella framtida höjningar i utkomstskyddet för arbetslösa. Räknaren beaktar inte heller eventuella uppehåll i utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning, såsom kortvariga perioder av sysselsättning, sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd. 

Räknaren beaktar inte den självriskpremieavgift som eventuellt dras av från självriskpremien. Läs mer om omställningsskyddsavgiften och räkna den uppskattade omställningsskyddsavgiften

Om samma person enligt uppskattningskalkylerna ska betala både självriskpremien och omställningsskyddsavgiften, dra av omställningsskyddsavgiften från självriskpremien. 

Den maximala utbetalningstiden för arbetslöshetsersättning inte förflutit på grund av coronapandemin

På grund av den tillfälliga lagändringen på grund av coronaviruset har den maximala arbetslöshetsersättningsperioden (vanligtvis 500 dagar) inte förflutit för arbetslösa eller permitterade personer mellan den 1 juli och den 31 december 2020. Den maximala betalningstiden har inte heller förflutit mellan den 16 mars och den 30 juni 2020, om personen har blivit permitterad och permitteringen påbörjades den 16 mars 2020 eller senare. Eftersom den maximala betalningstiden inte har löpt ut kan antalet ersättningsdagar för personen överstiga 500 dagar.

Lagändring kan medföra att grunden för självriskpremien ändras, eftersom en person kan fylla 63 år innan han eller hon har rätt till tilläggsdagar med arbetslöshetsersättning. Det slutliga självriskbeloppet kan skilja sig från vad till exempel självriskpremieräknaren visar.

Exempel

Personen är född den 1 oktober 1957 och anställningsförhållandet upphörde den 30 september 2018. Första utbetalningsdatum för inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd var den 8 oktober 2018 och den sista utbetalningsdagen före hans 63-årsdag var den 30 september 2020.

Personens rätt till tilläggsdagar skulle normalt ha börjat efter den maximala betalningstiden på 500 dagar (cirka två år) från den 7 september 2020 och ytterligare dagar skulle ha betalats fram till vardagen före personens 63-årsdag fram till den 30 september 2020, d.v.s. mellan 7 september och 30 september 2020 (18 ytterligare dagar).

Men eftersom den maximala utbetalningstiden för personens inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstöd inte har löpt ut sedan den 1 juli 2020 har han inte hunnit gå över till tilläggsdagar. Av denna anledning är grunden för självriskpremien beloppet som motsvarar den faktiska arbetslöshetsförmånen (518 ersättningsdagar) som betalas till personen efter anställningsförhållandets upphörande. Det beror på att han har fyllt 63 år innan rätten till tilläggsdagar har börjat.

Som en följd av coronapandemin var det möjligt att få ersättning under arbetslöshetsersättningens självriskperiod

På grund av den tillfälliga lagändringen som orsakats av coronaviruset har arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten betalat ut ersättning till personer oavsett självriskperiod för arbetslöshetsersättningen. Det gäller självriskperioden för arbetslöshetsersättningen som har börjat under tiden den 16 mars till den 31 december 2020.

Under normala förhållanden motsvarar självriskperioden för arbetslöshetsdagpenning fem hela arbetsdagar och då har personen inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Den slutliga självriskpremien för arbetsgivaren kan därför bli högre än vad självriskpremieräknaren nedan visar.

Om du vill beräkna uppskattningen av självriskpremien för flera arbetstagare som sägs upp kan du till exempel använda Excel-mallen här invid. På så sätt hittar du enkelt och samlat dina uppskattningar på ett och samma ställe. Användningen av Excel-mallen grundar sig på de uppgifter du matat in. Resultatet är en uppskattning och är inte bindande för Sysselsättningsfonden. 

1.    Ladda ner och spara Excel-mallen.
2.    Mata in önskade förhandsuppgifter i Excel.
3.    Mata in de uppgifter som behövs om de arbetstagare som ska sägas upp i räknaren en åt gången.
4.    Mata in de uppskattade uppgifterna från räknaren i Excel.
5.    Spara och skriv ut Excel-kalkylbladet om du vill.

Räknaren laddas, vänta ett ögonblick

{{translation.employerDeductible}}
{{translation.ownContribution}}

{{translation.invalidEmployeeBirthDate}}

{{translation.employmentLengthWarning}}

{{translation.invalidEmployeeStartDate}}

{{translation.laidOffInfo}}

{{translation.employmentTerminationInfo}}

{{translation.firstUnemploymentDay}}

{{translation.invalidEmploymentTermination}}

{{translation.invalidUnemploymentYear}}

{{translation.invalidSalarySumBeforeTerminationYear}}

{{translation.invalidEstimatedAllowance}}

{{translation.resultTitle}}

{{translation.resultSubTitle}}

{{translation.liabilityPercentage}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}})
{{translation.paymentObligationDays}} {{vm.paymentObligationDaysText}}
{{translation.benefitExpenditure}} {{formatCurrency(vm.benefitExpenditure)}} €

{{vm.printTitle}}

{{translation.calculationFormulaTitle}}

{{translation.calculationFormula}}

{{translation.liabilityTitle}}

{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{translation.allowancePayment}} €/pv × {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €

{{translation.allowancePaymentAmount}}:

{{translation.first40UnemploymentDays}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv

{{translation.next130UnemploymentDays}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value * 0.8)}} €/pv

{{translation.after170UnemploymentDays}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value * 0.75)}} €/pv

{{vm.paymentObligationDays}} pv × {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv × {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} % = {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €

{{translation.estimatedDeductibleIs}} {{formatCurrency(vm.liabilityPayment)}} €.

{{translation.resultNotObligatedTitle}}

  • {{reason}}

{{translation.liabilityPercentageA}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageB}} {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
{{translation.liabilityPercentageDisclaimer}}

{{translation.detailedResultEmployeeTitle}}

{{translation.detailedResultEmployeeSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}} €
{{translation.detailedResultLiabilityPercentage}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatPercentage(vm.liabilityPercentage, 6)}} %
{{translation.detailedResultEmployeeDateOfBirth}}: {{vm.employeeDateOfBirthField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmployeeName}}: {{vm.employeeNameField.value}}
{{translation.detailedResultEmploymentStartDate}}: {{vm.employmentStartDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationDate}}: {{translation.detailedResultLeaveDate}} {{vm.employmentTerminationDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEmploymentTerminationYear}}: {{translation.detailedResultLeaveYear}}: {{vm.employmentTerminationYearField.value}}
{{translation.detailedResultDurationOfEmploymentRelationship}}: {{getDurationOfEmploymentRelationshipText()}}
{{translation.detailedResultEmployeeAgeAtEmploymentTerminationDate}}: {{vm.employeeAgeAtEmploymentTerminationDate[0]}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultBeginDate500}} {{vm.beginDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultLastBenefitDay}}: {{getLastBenefitDay() | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultEndDate500}}: {{vm.endDate500 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultAge500Days}}: {{vm.age500Days}} {{translation.years}}
{{translation.detailedResultContinuedAllowanceDateBegin}}: {{vm.continuedAllowanceDateBegin | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday63}}: {{vm.birthday63 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday64}}: {{vm.birthday64 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultBirthday65}}: {{vm.birthday65 | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.detailedResultRetirementDate}}: {{vm.employeeRetirementDateField.value | date:'d.M.yyyy'}}
{{translation.allowancePaymentAmount}} {{translation.first40UnemploymentDays.toLowerCase()}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/pv {{translation.allowancePaymentAmount}} {{translation.next130UnemploymentDays.toLowerCase()}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value * 0.8)}} €/pv {{translation.allowancePaymentAmount}} {{translation.after170UnemploymentDays.toLowerCase()}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value * 0.75)}} €/pv
{{translation.detailedResultEstimatedPersonalAllowance}} {{formatCurrency(vm.estimatedAllowanceField.value)}} €/{{translation.day}}
{{translation.detailedResultPaymentObligationDays}}: {{vm.paymentObligationDaysText}}

{{translation.detailedResultEmployerTitle}}

{{translation.detailedResultEmployerSubTitle}}

{{translation.detailedResultEstimatedAllowance}} ({{formatResource('compared_to_year', vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}): {{formatCurrency(vm.salarySumBeforeTerminationYearField.value)}}
{{formatWageCoefficient(translation.detailedResultWageCoefficient, vm.employmentTerminationYearField.value - 1)}}: {{formatPercentage(vm.salaryMultiplier, 3)}}
{{translation.detailedResultSalaryLowerLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumLowerLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultSalaryUpperLimit}}: {{formatCurrency(vm.salarySumUpperLimitTerminationYear, 0)}}
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageA}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageA, 6)}} %
{{translation.detailedResultLiabilityPercentageB}}: {{formatPercentage(vm.liabilityPercentageB, 6)}} %
Sidan uppdaterad: 20-12-2023