Obs!

Telefontjänsten för vuxenutbildningsförmåner är stängd på sommarfredagarna 21.6, 28.6, 5.7, 12.7, 19.7. och 26.7. Övriga dagar betjänar vi normalt mellan klockan 9 och 15.

Lagen om avskaffande av vuxenutbildningsförmåner trädde i kraft 1.6.2024. och vi har uppdaterat sidan Aktuellt om vuxenutbildningsstödet.

Gå till innehållet.
Nyhet

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2024 har fastställts

NYHET 15.12.2023 14.15

Republikens president fastställde lagen om arbetslöshetsförsäkringspremier för nästa år den 15.12.2023. Enligt den fastställda lagen sjunker det sammanlagda beloppet av arbetslöshetsförsäkringspremierna betydligt 2024.  

Arbetsgivarens genomsnittliga premie är 0,82 procent av lönen, som är 0,72 procentenheter mindre än år 2023. I arbetsgivarens genomsnittliga premie ingår en andel på 0,03 procentenheter som används för att finansiera omställningsskyddet. Löntagarens premie är 0,79 procent av lönen, som är 0,71 procentenheter mindre än år 2023.    

Arbetsgivarens lägre premie är 0,27 procent av lönesumman (den lönesumma som arbetsgivaren betalar, högst 2 337 000 euro per år) och den högre premie 1,09 procent av lönesumman (för den del av lönesumman som överstiger 2 337 000 euro).  

Övriga premieprocenter för 2024 är: 

  • Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie som betalas av delägare i företag är 0,43 procent av lönen. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare är 0,27 procent av lönen. 
  • Arbetslöshetsförsäkringspremien för statens affärsverk är 0,27 procent av beloppet av de löner som betalats för affärsverksamheten, om lönesumman är högst 2 337 000 euro. För den överskjutande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 0,65 procent av lönen. 
  • Universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,27 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 337 000 euro. För den överskjutande delen är arbetslöshetsförsäkringspremien 0,71 procent av lönen. 

De fastställda arbetslöshetsförsäkringspremierna följer Sysselsättningsfondens förslag från augusti 2023 (på finska). 

Gränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie stiger till 1 500 euro 

Betalningsgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie höjs 2024. Nästa år är arbetsgivaren skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier om arbetsgivaren betalar över 1 500 euro i lön under ett kalenderår. År 2023 var gränsen för betalningsskyldigheten 1 400 euro. Gränsen justeras årligen med index och avrundas till närmaste hundra euro.  

Läs presidentens fastställande på Statsrådets kanslis webbplats 

Läs mer om skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie på fondens webbplats.