Gå till innehållet.
Nyhet

Kundens röst – Upplevd inverkan av vuxenutbildningsstödet

NYHET 22.6.2023 11.00

Sysselsättningsfonden har för första gången i vuxenutbildningsstödets historia utrett varför stödmottagarna har beslutat att börja studera. I undersökningen frågade man stödmottagarna hur de upplevde vuxenutbildningsstödets inverkan på deras karriär och att deras mål hade uppnåtts. Nästan 5 000 personer svarade på undersökningen.

I undersökningsresultaten Aikuiskoulutustuen koettu vaikuttavuus (Upplevd inverkan av vuxenutbildningsstödet) framhävdes branschbytesplaner, belastningen av det nuvarande arbetet och viljan att avancera i karriären som motivationsfaktorer till studierna. Respondenterna fick välja de viktigaste motivationsfaktorerna bland flera alternativ, nästan alla valde minst två motivationsfaktorer.

Vi publicerade forskningsresultaten på vårt seminarium torsdagen den 15 juni 2023. På videorna nedan kan du se när Tuulikki Saari, chef för kundrelationer vid Sysselsättningsfonden, berättar om undersökningsresultaten. De huvudsakliga observationerna i undersökningen diskuteras av

  • Mirja Hannula, ledande sakkunnig, EK
  • Irmeli Pehkonen, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet
  • Tatu Knuutila, ekonom, FFC
  • Ida Mielityinen, verksamhetsledare, Arene rf

Evenemanget leddes av Teemu Potapoff.

Seminarieinspelningarna är indelade i fem delar:
Del 1: Tuulikki Saari, chef för kundrelationer vid Sysselsättningsfonden, går igenom resultaten av undersökningen Aikuiskoulutustuen koettu vaikutus (Upplevd inverkan av vuxenutbildningsstödet).


Del 2: Diskussion om branschbyte


Del 3: Diskussion om arbetets belastning

 

Del 4: Diskussion om finansieringen av vuxenutbildningsstödet.


Del 5: Diskussion om avancemang i karriären.


Mer information om undersökningen

Nyhet på vår webbplats: Sysselsättningsfonden - Studier med vuxenutbildningsstöd eftersträvar branschbyte, lättnad i arbetets belastning och högre examen (sysselsattningsfonden.fi)

Undersökningen Aikuiskoulutustuen koettu vaikutus (Upplevd inverkan av vuxenutbildningsstödet) (PDF)