Gå till innehållet.
Nyhet

Nytt omställningsskydd i kraft i januari 2023

NYHET 28.12.2022 10.47

En ny omställningsskyddshelhet för arbetstagare som fyllt 55 år och som sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker tas i bruk i början av 2023. Finlands riksdag godkände lagen om omställningsskydd den 28 juni 2022. 

I och med reformen börjar Sysselsättningsfonden ta ut en  omställningsskyddspremie av arbetsgivarna. Samtidigt ändras självriskpremierna.  

Omställningsskyddspremie för uppsagd arbetstagare som fyllt 55 år 

Sysselsättningsfonden kan ta ut en omställningsskyddspremie av arbetsgivare som av produktmässiga eller ekonomiska orsaker säger upp arbetstagare som fyllt 55 år och som tjänstgjort minst fem år. Omställningsskyddspremien gäller stora arbetsgivare vars lönebelopp som ligger till grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna överskrider den nedre gräns som fastställs för avgiften året innan uppsägningen. Till exempel 2022 är den nedre gränsen cirka 2,2 miljoner euro.  

I och med att tilläggsdagarna inom arbetslöshetsdagpenningen försvinner (den s.k. pensionsslussen) slopas självriskpremien  för personer födda 1965 eller senare.  Den sista åldersklassen som får tilläggsdagar inom arbetslöshetsdagpenningen är födda 1964 och för dem tas även en självriskpremie ut. 

Omställningsskyddets mål är att påskynda den uppsagda personens återsysselsättning

Omställningsskyddet omfattar omställningspenning, rätt till utbildning och en längre sysselsättningsledighet än vanligt. Arbets- och näringsbyrån skaffar omställningsskyddsutbildningen och dess värde motsvarar högst den uppsagda arbetstagarens lön för två månader. Arbetslöshetskassan eller FPA betalar omställningsskyddspenningen och den motsvarar den uppsagda arbetstagarens lön för en månad.  

Sysselsättningsfonden finansierar helheten med omställningsskyddspremien som den uppsägande arbetsgivaren betalar utökad med en lika stor gemensam del.  Den gemensamma delen finansieras av alla arbetsgivare genom en höjning av arbetslöshetsförsäkringspremien.  

Den nya omställningsskyddshelheten är en del av den nuvarande regeringens riktlinjer från 2020 som främjar sysselsättningen och orken i arbetet för personer över 55 år.  

Läs mer: 

Omställningsskyddspremien som Sysselsättningsfonden tar ut       

Sysselsättningsfondens nyhet den 22 april 2022: Regeringen föreslår en ny omställningsskyddspremieför uppsägande arbetsgivare 

Social- och hälsovårdsministeriets Vanliga frågor om borttagning av tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa och omställningsskyddet