Gå till innehållet.
Nyhet

Q3/2023 fakturor har nu skickats

NYHET 25.10.2023 10.30

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas fakturor för det tredje kvartalet 2023 har nu skickats. Sysselsättningsfonden bestämmer att arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas fyra gånger per år enligt 21 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Faktureringen sker i april (Q1), juli (Q2), oktober (Q3) och januari (Q4).

Både arbetsgivaren och arbetstagaren är betalningsskyldiga. Arbetslöshetsförsäkringspremier betalas utgående från uppgifter som lämnats till inkomstregistret och som baserar sig på en genomförd löneutbetalning. Arbetsgivaren betalar bådas andel till Sysselsättningsfonden enligt de årliga premieprocenterna. Arbetsgivaren ska alltid innehålla arbetslöshetsförsäkringspremien från en premieskyldig arbetstagares lön, även om den årliga lånesumman inte skulle överstiga 1 400 euro. Då blir den innehållna andelen hos arbetsgivaren.

Arbetsgivare, du kan kontrollera faktureringsuppgifter i vår e-tjänst. Du hittar en kopia av fakturorna och besluten under Premier och Beslut. Autentisering till e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort via suomi.fi. 

I vår e-tjänst kan man också kommunicera säkert med fonden.