Gå till innehållet.

Informationspolicy

Syftet med denna informationspolicy är att definiera de verksamhetssätt för information och annan extern kommunikation som Sysselsättningsfonden följer i sin investerarkommunikation och ekonomiska rapportering. Syftet med informationspolicyn och dess verksamhetssätten är bland annat att säkerställa att Sysselsättningsfondens externa information, såsom börsinformation, uppfyller de tillämpliga värdepappersmarknadsrättsliga kraven och de krav som den övriga regleringen ställer.

Sysselsättningsfonden masskuldebrevslån finns listade på Nasdaq Helsinki Oy:s (”Nasdaq Helsinki”) börslista. Sysselsättningsfonden följer i sin information tillämplig EU- och finsk lagstiftning, Nasdaq Helsinkis regler för emittenter av andra instrument (”Börsregler”) och Nasdaq Helsinkis insiderdirektiv och övriga anvisningar, Finansinspektionens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) tillämpliga föreskrifter och anvisningar samt Sysselsättningsfondens interna policy och anvisningar.

Sidan uppdaterad: 15-2-2023